Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Информација о скрининг програмима

ПРОВЕРА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА - На интернет презентацији Републичког фонда за здравствено осигурање објављен је сервис за проверу да ли осигураник има изабраног лекара.

Дом здравља Ниш је здравствена установа у којој се спроводе мере примарне здравствене заштите и то приоритетно превентивне мере, а обезбеђују се услови за здравствену заштиту породице као целине.

Централни објекат Дома здравља смештен је на око 15.000 м2 у саставу су још и 60-так здравствених станица и амбуланти у граду и у селу. Дом здравља се састоји од 11 служби. Услуге се пружају сваког дана у недељи од 07.00 до 20.00 часова.

Као највећи Дом здравља на Балкану, Дом здравља Ниш покрива око 300.000 становника нишке општине. Као кориснике наших услуга имамо и велики део становника југоисточне Србије.

У обављању делатности Дом здравља спроводи здравствену заштиту:

  • На спречавању, откривању, сузбијању и лечењу заразних болести и других акутних и хроничних болести, повреда и поремећаја здравља, посебно од већих социјално-медицинског значаја.
  • На планирању породице и развијању хуманих и одговорних односа међу половима.
  • Спроводи мере здравственог васпитања на формирању понашања која воде унапређењу и очувању здравља.
  • Истражује и открива узроке и појаве ширења обољења и повреда као и начина и мере њиховог спречавања, сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и спречавање инвалидности.
  • Прати и спроводи стручно и научно утаначене методе дијагностике, лечења и рехабилитације и др.
  • Спроводи програме здравствене заштите.


Изаберите свог лекара опширније - агитка

ЗАТО МИСЛИТЕ О СВОМ ЗДРАВЉУ И ОПРЕДЕЛИТЕ СЕ ШТО ПРЕ!

Законом о здравственом осигурању (члан 146.) дефинисано је питање изабраног лекара који се бира најмање на годину дана.
Изабрани лекар води рачуна о свим сегментима здравља пацијента, у редовном је контакту са њим, боље га познаје и упућенији је у његово здравствено стање, док пацијент добија ефикаснију и квалитетнију здравствену услугу, лакшке долази до лекара, има могућност телефонског заказивања прегледа или сталне терапије, као и добијања савета директним разговором преко броја у ординацији који сваки пацијент добија од тима.
Вашег лекара бирате у дому здравља на територији филијале здравственог осигурања, која Вам је издала здравствену књижицу или у месту сталног или привременог боравка.
Списак изабраних лекара је истакнут на видном месту. Ви се опредељујете за једног од њих и региструјете се попуњавање и потписивање изјаве, а образац ћете добити у дому здравља. За личну регистрацију потребне су Вам оверена здравствена књижица и лична карта. Малолетном детету лекара бирате са Вашом личном картом и његовом овереном здравственом књижицом.