Акциони планови ДЗ Ниш

Акциони план ДЗ Ниш - за мере и активности на одржавању континуитета функционалности здравствене заштите у периоду приправности за пандемију и током пандемије

Допуна акционог плана Дома здравља Ниш за случај пандемије грипа

План за унапређење квалитета рада ДЗ Ниш за период 01.01.2012. до 31.12.2012. год

Анкета о задовољству запослених у 2011.год. у ДЗ Ниш

Листа лекова

Листа лекова (Листе А, А1, Б, Ц и Д)

Претрага базе лекова омогућава брже и лакше добијање информација о лековима који се финансирају из средстава здравственог осигурања (РЗЗО Србије)

Закони

Ново!!! Закон о здравственој заштити - на снази од 25.12.2012.

Ново!!! Закон о здравственом осигурању - на снази од 25.12.2012.

Нацрт закона о заштити права пацијената

Закон о лековима и медицинским средствима - на снази од 17.11.2012.год.

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и раду лекарских комисија

Правилник о медицинско-доктринарним стандардима за утврђивање привремене спречености за рад

Уредба о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама

Уредба о плану мреже здравствених установа у Републици Србији

Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из образовног здравственог осигурања и о партиципацији за 2012. год.

План Здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у РС

План Здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у РС 2

Нови правилник о медицинско-техничким помагалима

Правилници

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ЗАКЉУИЧИВАЊЕ УГОВОРА СА ДАВАОЦИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА И ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЊИХОВ РАД ЗА 2012. ГОДИНУ

Национални водичи добре клиничке праксе

Нови национални водичи добре клиничке праксе

Преузмите водиче:

Шире верзије водича:

 

Током 2011. године Републичкa стручнa комисијa за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе Министарства здравља, уз подршку Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, израдила је нових осам националних водича добре клиничке праксе. (преузето са сајта Министарства здравља Р.Србије)

Водич добре клиничке праксе за кардиоваскуларне болести

Водич добре клиничке праксе за бол у грудима

Водич добре клиничке праксе за малигне болести

Водич добре клиничке праксе за дијабетес

Водич добре клиничке праксе за астму

Лумбални синдром

Otitis media

Диспепсија

Палијативно збрињавање

Остеопороза

Гојазност

Употреба антибиотика у општој пракси

Акутни исхемијски мождани удар

Депресија

Инфекције уритрарног тракта

Артеријска хипертензија

Крварење из дегестивног тракта

Реуматоидни артритис

Главобоље

Губитак свести

Превенција дијабетеса

Превенција малигних болести

Превенција кардиоваскиларних болести

Превенција цереброваскуларних болести

Праћење трудноће

преузето са сајта Министарства здравља Републике Србије

Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести Републике Србије

Документа можете погледати на веб странама Министарства здравља РС:
http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=138

Како функционише здравствени систем у Републици Србији

Водич кроз систем здравствене заштите

Нешто за маме и тате

Незгоде се дешавају I део

Незгоде се дешавају II део

Шта је данас било у школи - приручник за родитеље

Паметна књига - за маму и тату

преузето са УНИЦЕФ-овог сајта

Медицинске базе

KoBSON - Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку

COBISS.SR - Кооперативни online библиографски систем и сервиси

U.S. National Library of Medicine - National Institutes of Health