Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ЈЕДАНАЕСТ СЛУЖБИ

Антички филозофи давно су сазнали да су крилате мисли оних који имају драгоцене идеје. У Дому здравља, протеклих деценија, доказују да су њихове идеје усмерене ка брзој, ефикасној, а пре свега систематичној здравственој култури, благотворној превентиви и помоћи болесницима и свима којима је, у одређеном тренутку, потребна ефикасна лекарска помоћ. Отуда и оживљавање идеје "лекар у комшилуку", потекле из окриља Дома здравља, представља значајан напредак у раду моћних тимова, који су у сталној борби да се осмишљеним ангажовањем и већим инвестицијама, у веома сложеним условима, оживотвори визија модерног здравства која подразумева брже прихватање и примену најдрагоценијих искустава светског здравства.

О свему овоме говори и чињеница како је Дом здравља сада организован у модерну институцију која успешно користи светска искуства. Поред Стручног колегијума - саветодавног тела, директора чији је задатак разматрање одређених стручних и организационих питања из делокруга рада Дома здравља; Управног одбора и четири синдиката, основано је и једанаест служби веома јасно физиономираних.

Службе чине:

 • Служба за здравствену заштиту одраслих,
 • Служба за здравствену заштиту деце и школске деце,
 • Служба за здравствену заштиту жена,
 • Служба стоматолошке здравствене заштитите,
 • Служба за специјалистичко косултативне делатности: интерне медицине, неуропсихијатрије, офталмологије, оториноларингологије, дерматовенерологије, хирургије и медицне спорта.
 • Служба лабораторијске дијагностике,
 • Служба радиолошке дијагностике,
 • Служба за кућно лечење и медицинску негу,
 • Служба поливалентне патронаже,
 • Служба за физикалну медицину и рехабилитацију и
 • Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.