Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Финансијски извештаји Дома здравља Ниш
Војводе Танкосића 15
подрачун: 840-586661-16

______________

14.12.2018. година

Дневни финансијски извештај можете преузети овде.
__________________________________________________________________

Извештај О финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период oд 01.01. dо 31.12.2017. Године можете преузети овде.

Финансијски план Дома здравља Ниш за 2018. годину можете преузети овде.

Извештај о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 01.01. до 31.12.2016. годину можете преузетиовде.

Извештај о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 01.01. до 30.06.2016. годину можете преузетиовде.

Финансијски план Дома здравља Ниш за 2017. годину можете преузети овде.

Извештај о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за 2015. годину можете преузетиовде.

Извештај о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 01.01. до 30.06.2015. године можете преузетиовде.

Финансијски план Дома здравља Ниш за 2016. годину можете преузети овде.

Извештај о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 1.1.2014. до 30.06.2014. можете преузети овде.

Финансијски план Дома здравља Ниш за 2014. годину можете преузети овде.

Извештај о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 1.1.2013. до 31.12.2013. можете преузети овде.

Извештај о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 1.1.2013. до 30.6.2013. можете преузети овде.

Финансијски план Дома здравља Ниш за 2013. годину можете преузети овде.

Дванаестомесечни извештај Дома здравља Ниш за 2012. годину можете преузети овде.