Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Мисијa

Дом здравља је здравствена установа на нивоу примарне здравствене заштите чија је основна улога унапређење, очување здравља и лечење корисника здравствене заштите кроз пружање услуга базираних на савременим медицинским доктринама у оквиру властитих и друштвено економских могућности заједнице.

Визија

Дом здравља Ниш ће задржати лидерску  позицију на пољу примарне здравствене заштите у југоисточној Србији пружајући здравствене услуге високог квалитета, утемељене на јасном стратешком правцу, праћењу потреба корисника, чврстим системима контроле и безбедности  пацијената.

Ово ће се постићи снажним управљањем учинком и проактивним управљањем ризицима, захваљујући способној и искусној радној снази и делотворној менаџерској организацији.