Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?
Веома задовољан
Задовољан
Делимично задовољан
Незадовољан
Веома незадовољан

Види резултате