Медицински отпад ЦМТ Дом здравља Ниш

Дом здравља Ниш - централно место третмана инфективног медицинског отпада

Контакти:

  • Др Мирослав Ракочевић, спец. хигијене, лице одговорно за управљање медицинским отпадом: 018503599, 018503633.
  • Наташа Кујунџић: лице одговорно за управљање немедицинским отпадом: 018503685
  • постројење за третман отпада, Трупале: 0184692606.

Дана 10.02.2009. год. свечано је отворен објекат Дома здравља Ниш за третман медицинског отпада у селу Трупале.
Дом здравља Ниш је од Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине дана 13.5.2013.г добио ИНТЕГРАЛНУ ДОЗВОЛУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ.

Сходно дозволи, Дом здравља Ниш испуњава услове да сакупља и превози инфективни медицински отпад на територији Републике Србије и складишти и третира га у објекту постројења за третман у Трупалу.
Дом здравља Ниш збрињава не само свој инфективни медицински отпад, већ има и централно место у мрежи државних здравствених установа и мрежи објеката у приватној својини на територији Нишавског Округа, када се ради о збрињавању инфективног медицинског отпада, а у складу са поделом коју је утврдило Министарство здравља.

Тако Дом здравља Ниш збрињава инфективни медицински отпад из 7 установа из мреже установа Министарства здравља, 2 установе социјалног типа у којима се пружају здравствене услуге и више десетина објеката у приватном власништву.

Стално су ангажована два возача на превозу инфективног отпада и троје оператера на третману у постројењу у с Трупале, тако да се ова делатност обавља у две смене.
Упоредо са изградњом система управљања медицинским отпадом и добијањем дозволе за оператера за инфективни медицински отпад одвијале су се и активности на акредитацији Дома здравља Ниш на испуњавању стандарда Акредитације који се односе на управљање отпадом.

Ово је за резултат имало и високе оцене испуњености стандарда и допринело Акредитацији ДЗ Ниш у току 2012. године у области ''Животна средина''.

Организацију и координацију ових послова води лице одговорно за управљање медицинским отпадом у Дому здравља Ниш.

За додатне информације погледајте и:
http://www.domzdravljanis.co.rs/news.php?str_id=2312

ажурирано: 24.7.2014.г