Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Служба за специјалистичко косултативне делатности: интерне медицине, психијатрије (неуропсихијатрије), офталмологије, оториноларингологије и дерматовенерологије

Радно време: 07:00-20:00

Начелник - др Марина Ђорђевић, спец. дерматовенерологије

Главна сестра - Мирјана Ристић, мед. сестр.

Шеф одељења офтамологије - др Наташа Милосављевић-Ристић, спец. офтамологије

Одговорна сестра: Марина Величковић мед. сестра

Шеф одељења неуропсихијатрије - др Невена Манојловић, спец. психијатрије

Одговорна сестра: Виолета Љутица, мед. сестр.

Шеф одељења отоларингологије- др Наташа Милосављевић-Ристић, спец. офтамологије

Одговорна сестра: Златка Ђурђевић виша мед. сестр.

Шеф одељења интерне медицине - др Снежана Стоилковић, спец. интерне медицине

Одговорна сестра: Снежана Младеновић, виша мед. сестр.

Шеф одељења дерматовенерологије - др Марина Ђорђевић, спец. дерматовенерологије

Одговорна сестра: Соња Чикарић. мед. сестр.

Шеф одељења медицине спорта - др Татјана Јоцић, спец. спортске медицине

Одговорна сестра: Снежана Франк, вмс

Шеф одељења мртозорства - др Марина Ђорђевић, спец. дерматовенерологије

Одговорна сестра: Мирјана Ристић, мед. сестр.

Од 1985. године, када је формирана, Специјалистичко-консултативна служба постепено се развијала прилагођена примарној здравственој заштити са амбулантно поликлиничким начином рада. Кадровску структуру ове службе чини 35 лекара специјалиста, од тога један магистар, три примаријуса, 46 сестара и 10 сарадника.

Рад Специјалситичко-консултативне службе одвија се у седам одељења:

  • Одељење интерне медицине,
  • Одељење дерматовенологије,
  • Одељење отоларингологије,
  • Одељење офтамологије,
  • Одељење неуропсихијатрије,
  • Одељење медицине спорта
  • Одељење мртозорства

Одељење интерне медицине у коме се обављају клинички интернистички прегледи са пратећом ЕКГ дијагностиком и тред мил дијагностиком, ултразвуком срца, холтером ЕКГ-а, и холтером крвног притиска, већ је едукован већи број лекара. У кабинету ради и саветовалиште за дијабет.

Одељење дерматовенологије обувата: криотерапију, актинотерапију, електрофорезу, дијагностику гљивичних обољења и ласеротерапију.

Одељење отоларингологије збрињава дечију и патологију одраслих. У овом Кабинету се ради и аудиометрија. Од јануара 2016. године ради се нова метода - тимпанометрија (мерење притиска у средњем уху као и покретљивост механизма за пренос звука)

Одељење офтамологије обухвата део за одрасле и децу. У одељењу офтамологије за одрасле збрињава се очна патологија уз корекцију рефракционих аномалија, а поссебно се прате глаукоматозни пацијенти уз компјутеризовано одређивање видног поља. У одељењу офтамологије за децу лекари се баве раним откривањем, лечењем и превенцијом рефракционих аномалија, слабовидности и страбизма код деце у сарадњи са кабинетима за ортоптику и плеоптику и Кабинетом за контактна сочива.

Одељење неуропсихијатрије обухвата делове кабинета који се баве неурологијом, психијатријом, неурофизиологијом, као и психологе и социјалне раднике. У оквиру одељења неуропсихијатрије од 02.12.2013. је почело да ради и Саветовалиште за деменције и Саветовалиште за депресије. Радно време одељења од 07:00 до 14:30

Одељење медицине спорта пружа комплетну медицинску заштиту врхунским спортистима и рекреативцима. Ова служба поседује најсавременију опрему за функционалну дијагностику. Ово одељење поседује најсавременију опрему за функцијалну дијагностику. Радно време одељења од 07:00 до 20:00, прва и трећа радна субота у месецу.

Одељење мртвозорства врши преглед умрлих ван здравствених организација ради утврђивања времена и узрока смрти. Радно време утврђено је и прилагођено посебним потребама ових одељења.