Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Служба за физикалну медицину и рехабилитацијуРадно време:

од 07:00-20:00 - у централном објекту
од 07:00-20:00 - у објекту медицине спорта (ул. Немањина 48а) од 07:30-14:30 - на терену

Начелник службе: Прим.др мед. Соња Станојевић, спец. физикалне мед. и рехабилитације
Главни физиотерапеут службе: Гордана Ивановић, физиотерапеутски техничар
Одговорни физиотерапеут : Марко Симић, виши физиотерапеутски техничар
Одговорни физиотерапеут : Драган Станојевић, физиотерапеутски техничар

Кадровску структуру Службе чине:
- 7 лекара, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације:

 • Прим. др мед.Соња Станојевић
 • Мр сци.др Милан Манојловић
 • Др Нина Мандић
 • Др Драган Стаменковић
 • Др Андраш Мађар
 • Др Томислава Петрушић
 • Др Драгица Микша

- 2 професора физичке наставе
- 9 физиотерапеута са вишом стручном спремом
- 34 физиотерапеутских техничара
- 1 медицинска сестра са вишом стручном спремом
- 2 медицинске сестре

Физикална медицина је дисциплина медицинских наука која се бави проучавањем биолошког дејства појединих облика физичке енергије и применом физикалних агенаса у превенцији, лечењу и рехабилитацији бројних обољења пацијената различите животне доби.
Превентивни рад се спроводи кроз систематске прегледе деце предшколског и школског узраста ради раног откривања деформитета и корекције истих и кроз развојно праћење деце са ризиком при рођењу и са успореним психомоторним развојем.

У централном објекту терапијске процедуре се спроводе:

 • у терапијском блоку - приоритетна стања (повреде, акутна и субакутна болна стања) и хронична обољења
 • у сали за кинезитерапију и корективну гимнастику
 • у беби блоку тј. посебно опремљеном простору за рад са децом са успореним психомоторним развојем

У објекту медицине спорта спроводе са терапијске процедуре за спортисте и рекреативце.

На терену физијатар прегледа тешко покретне и непокретне пацијенате средом и четвртком по упуту изабраног лекара а терапије се спроводе свакодневно у кући пацијената.

Лечење се спроводи применом физикалних агенаса кроз следеће терапијске процедуре:

 • електротерапија
 • термотерапија
 • фототерапија
 • ултразвучна терапија
 • магнетотерапија
 • ласеротерапија
 • кинезитерапија
 • механотерапија ( сегментна масажа )

Рад запослених је организован у централном објекту и објекту медицине спорта за спортисте и рекреативце и на терену за тешко покретне и непокретне пацијенте.
Активним учешћем у промотивним активностима и континуираној медицинској едукацији, непрекидно се ради на унапређењу и усавршавању рада Службе са циљем пружања што квалитетније услуге бројним корисницима.