Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Служба лабораторијске дијагностике

Радно време: 07:00-20:00

Радно време: у свим лабораторијама у градским и сеоским здравственим станицама од 07:00-14.00 сати.

Начелник - Др Јелена Николић Мицић, спец. клиничке биохемије

вд Главни техничар - Светлана Младеновић, лабораторијски техничар

Шеф хематолошке лабораторије - Др Ивана Перишић, спец. клиничке биохемије

Биохемијско хематолошка лабораторија при Дому здравља Ниш основана је 1980.године у згради Хитне медицинске помоћи, а у оквиру здравствене станице „14.октобар“.
Три лекара специјалисте медицинске биохемије и седам лабораторијских техничара уводи стандардне биохемијске методе. 1984.године опремамо лабораторију вишеканалним биохемијским аанализатором „Hitachi 705“, а 185.године се селимо под кров „беле лепотице“ како у то време називају нову зграду Дома здравља.
На 400м2 новог лабораторијског простора, следећи узлазну линију развоја, стално подижући квалитет услуга у стручно медицинском и технолошком погледу, лабораторију сталноосавремењујемоновим апаратима.
Уз свакодневне унутрашље контроле квалитета, континуирано се спроводе и међународне контроле „EQAS“ (биохемијска) и “RIQAS“(хематолошка).

Лабораторију стално осавремењујемо новим апаратима.

У лабораторији данас ради:

 • 5 лекара специјалиста клиничке биохемије
 • 1 лекар на специјализацији
 • 2 лабораторијски техничар са ВСС
 • 50 лабораторијских техничара са ССС
 • 3 медицинске сестре
 • 1 административни радник
 • 2 перача лабораторијског посуђа
 • 4 чистача

У лабораторији се годишње уради 1.800.000 – 2.200.000 анализа за око 150.000 пацијената.

Подручје делатности:

 • узимање узорака крви (венски, капиларно), и урина
 • испитивања на хуманим узорцима из области биохемије, хематологије, имунологије и преглед урина (ручно и на аутоматском анализатору)
 • узимање узорака на терену
 • транспорт материјала из градских и сеоских лабораторија у централни објекат
 • систематски прегледи деце за упис у основну и средњу школу
 • систематски прегледи радника у комерцијалном делу
 • лабораторија као наставна база (сарадња са Медицинском школом и Медицинским факултетом)
 • увођење и управљање системом квалитета

Услуге које пружа лабораторија ДЗ Ниш а иду на терет РЗЗО

Ценовник услуга које пружа лабораторија ДЗ Ниш на лични захтев пацијената