Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ

Стручни колегијум је саветодавно тело директора које разматра одређена стручна и организациона питања из делокруга Дома здравља.

Радом колегијума руководи директор. Колегијум чине:

>

Директор - Доц. др. Милорад Јеркан

Директор Дома здравља Ниш

Доц. др Милорад Јеркан

Помоћник директора за медицинску делатност

Спец. др мед. Радован Михајловић, прим.

Помоћник директора за едукације, пројекте и стручни рад

Доц. др Јасмина Ранковић

Шеф кабинета директора
Начелник одељења за послове набавке, социјалне медицине и медицинске информатике и техничке послове

Дипл.екон. Данијела Нешић

Главна сестра Дома здравља Ниш

виша мед. сестр. Весна Joцић

Начелници служби у ДЗ Ниш

Начелник службе за здравствену заштиту одраслих

Мр сци. мед. Данијела Цветковић

Начелник службе за здравствену заштиту деце и школске деце

Др Снежана Здравковић

Начелник службе за здравствену заштиту жена

Спец. др мед Душан Симић

Начелник за стоматолошку здравствену заштиту

Спец. др мед. Зорана Медаров

Начелник службе за поливалентну патронажу

Спец. др мед. Светлана Костић

Начелник службе за кућно лечење и медицинску негу

Спец. др мед. Братислава Шарац

Начелник службе за физикалну медицину и рехабилитацију

Прим. др мед. Соња Станојевић

Начелник службе лабораторијске дијагностике

Спец. др мед. Јелена Николић Мицић

Начелник службе радиолошке дијагностике

Спец. др мед. Бобан Павловић

Начелник службе за специјалистичко консултативне делатности

Спец. др мед. Марина Ђорђевић

Начелник одељења за правне и економско-финансијске послове

дипл.екон. Бранка Буквић

Шефови

Шеф одсека за правне и опште послове

дипл.прав. Ивана Станковић

Шеф одсека за обрачун зарада и других примања и кол центра

Дипл.екон. Катарина Шпелетић

ПР Дома здравља Ниш

Спец. др мед. Невена Симовић, прим.